မျက်မှန်ပါဝါစမ်းသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ဆေးခန်းတွင် လူကြီးများအတွက်သာမက ကလေးများအတွက်ပါ မျက်မှန်ပါဝါ စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကလေးများအတွက် လိုအပ်လျင် မျက်စဉ်းဆေးများ အသုံးပြုပြီး တိကျသော မျက်မှန်ပါဝါအဖြေ ရရှိ နိုင်ရန်အတွက် စမ်းသပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လူကြီးမင်းတို့၏ မျက်စိ​ရောဂါများကို Myanmar Eye Centre တွင် ကျွမ်းကျင်​သောဆရာဝန်များနှင့် ပညာရှင်များမှ
အ​ကောင်းမွန်ဆုံး ​ဆွေး​နွေးတိုင်ပင်ကုသ​ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရက်ချိန်းရယူရန်