မျက်မှန်အရောင်းပြခန်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်မှန်အရောင်းပြခန်းတွင် အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် အမျိုးအစား စုံလင်လှ သော မျက်မှန်ကိုင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ရောင်းချပေးခြင်း၊ မျက်မှန်နှာထောက်များပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ မျက်မှန်အတွက် cleaning ဆေးရည်များ ရောင်းချပေးခြင်း၊ အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လူကြီးမင်းတို့၏ မျက်စိ​ရောဂါများကို Myanmar Eye Centre တွင် ကျွမ်းကျင်​သောဆရာဝန်များနှင့် ပညာရှင်များမှ
အ​ကောင်းမွန်ဆုံး ​ဆွေး​နွေးတိုင်ပင်ကုသ​ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရက်ချိန်းရယူရန်